Nabízíme

Sbor nabízí kulturním agenturám a pořadatelům koncertů celovečerní koncert, případně i přednášku nebo seminář o alikvotním zpěvu ve sboru.

Programové okruhy nabízených koncertů:

- Koncert duchovní hudby

- Koncert duchovní hudby s využitím alikvotního zpěvu

- Koncert průřezovou tvorbou ( duchovní, lidová a moderní hudba )

- Vánoční a adventní koncert ( koledy, adventní písně )

> PROPAGAČNÍ FLYER KE STAŽENÍ <

Podrobnější informace o nabízeném programu lze získat od sbormistra Jana Staňka na emailu jan@janstanek.org, popř. na telefonu +420 723 312 193.