Vánoční koncert

Mon, 20/12/2021 - 19:00

Kostel sv. Michala v Jirchářích

Praha 1

Vstup omezen dle aktuálně platných protiepidemických opatření 

Vstupné dobrovolné.